werkwijze

Werkwijze

werkwijze

Onze werkwijze is helder. Als u zich bij ons aanmeld, volgt er binnen 2 weken een intake gesprek, waarin uw situatie wordt besproken, wat uw verwachtingen zijn en wat wij u kunnen bieden. Ter voorbereiding verzameld u diverse benodige documenten, zoals een kopie paspoort, jaaropgaven e.d.

Er wordt een stappenplan opgezet, om samen door een proces te lopen, om uw situatie weer onder controle en stabiel te krijgen. Wat daar voor nodig is, hangt van uw situatie af en wordt in dit intake gesprek besproken.

Uiterlijk 2 weken na dit intake gesprek ontvangt u een overzicht van uw in- en uitgaven, voor zover u die heeft aangeleverd. Dit “Budgetplan” wordt de basis van uw dossier bij Iris Beheer.

maximaal resultaat

Iris Beheer streeft naar een transparante, efficiente en een persoonlijke benadering en geen moeilijk taalgebruik, waardoor de lijnen met u kort zijn, om er een maximaal resultaat uit te halen. Want het gaat om u!

Geen dikke dossiers, met honderden brieven, maar compact en zoveel mogelijk digitaal. Waardoor het voor u, voor ons en alle anderen die met u te maken hebben, er inzicht komt, in uw situatie, zover dat toegestaan is door de wet.

Om het inzichtelijk te maken, neemt Iris Beheer met alle benodigde instanties die bij uw vaste lasten betrokken zijn contact op. Dit kunnen maandelijkse inkomsten en/of uitgaven zijn, dan wel schulden.

Samen met u en eventuele andere betrokkenen wordt kort na de intake tevens bekeken, of er inkomsten zijn, die u nog niet hebt, maar waar wel recht op is. Zoals zorg- en huurtoeslagen e.d. Daarnaast kan het zijn, dat u specifieke zaken nodig hebt, dan wel dat er wensen zijn, die middels een fondsenwerving bekostigd kunnen worden.

Heeft u nog vragen over de werkwijze van Iris Beheer, dan wel suggesties of opmerkingen hieromtrent, laat het gerust weten, want een verbetering van de dienstverlening kan een verbetering van uw situatie opleveren.

Bureau voor budget & bewind

Translate »
error: Content is protected !!