Even voorstellen

Even voorstellen….

Graag wil ik mij even voorstellen aan u. Mijn naam is Kamran Lips (1977). De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest o.a. als assistent bewindvoerder. Ik ben een persoon die sociaal en maatschappelijk betrokken is. Ik kijk met een positieve instelling naar de mogelijkheden die in het leven voorhanden zijn.

IRIS

Iris heeft niets te maken met de meisjesnaam, dan wel een bloem. Nee, het heeft betrekking op het regenboogvlies in het oog. De iris staat centraal in de visuele beperking die ik heb. Net zo zeer, als ik de cliënt centraal wil stellen.

Door ervaring op te doen, heb ik geleerd wat het betekent om onder beheer te staan. Niet meer je eigen geld en administratie te kunnen beheren, welke impact dat heeft.

Door een persoonlijke benadering, ben ik in staat het dossier dusdanig vorm te geven, dat het niet alleen een “naam” is, maar de feitelijke situatie te kunnen weergeven. Ik ben in staat grote hoeveelheden dossierkennis in me op te nemen en deze goed te analyseren, om hier vervolgens op te anticiperen.

Het is belangrijk om gelijk vanaf het begin van een dossier alles in kaart te brengen, wat er nog niet is, wat wel kan, wat de schulden zijn e.d. Want alles valt of staat met een stabiel dossier.

Om dit alles te kunnen realiseren, is het van belang, compacte, maar wel complete dossiers te hebben, waarbij de nodige docomenten worden ingescand en gearchiveerd.

Ik vind de verantwoordelijkheid en inbreng van de cliënt ook van belang. Ofwel, of het om budgetbeheer, of om bewindvoering gaat, de cliënt betrekken bij het dossier en als het mogelijk is, de cliënt ook zaken laten regelen, zover het verantwoord is.

De afgelopen jaren heb ik maar al te vaak gemerkt dat cliënten onnodig overstappen naar een ander bureau, dan wel helemaal geen beheer meer willen, door gebrekkige communicatie, geen inzicht, geen inlevingsvermogen e.d.

Dat is mijn motivatie om zelf een bureau op te richten voor budgetbeheer en bewindvoering.

Bureau voor budget & bewind

Translate »
error: Content is protected !!