budget

Budget inzichtelijk

UW BUDGET INZICHTELIJK

Onderstaande treft u een structuur aan, waardoor u een gezond budget overzicht zelf kan opstellen en een geordende administratie van uw post en andere administratieve zaken, ofwel “budget inzichtelijk”. Niet alles zal op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Daarnaast treft u ook tips aan, om meer inkomsten te vergaren en minder uitgaven te moeten uitgeven. Zeker als u een uitkering hebt is onderstaande voor u zeer nuttig.

SORTEREN

1. Breng eerst uw papierwinkel op orde door uw inkomsten en uitgaven te ordenen.
* laat geen ongeopende enveloppen liggen (hoe moeilijk dit psychisch ook kan zijn).
* Maak per jaar 1 map, met daarin alle relevante post
– Voorblad met actuele actiepunten
– Uitgaven (facturen en belangrijke kassabonnen)
– Salarisstroken
– Belastingzaken
– Bankzaken
– Verzekeringen
– Overige relevante correspondentie
– Openstaande uitgaven (schulden)

BUDGETOVERZICHT SAMENSTELLEN

2. Sorteer uw bankafschriften over een periode van 12 maanden en noteer alle inkomsten en uitgaven. Dit gaat hetmakkelijkste door voor uzelf een budgetoverzicht in MS Excel aan te maken.
* 3 tabbladen: inkomsten, uitgaven, resultaat
* Denk ook aan reserveringen, zoals eigen risico’s en vakantiegeld

Hierbij gaat het o.a. om:

Inkomsten: (op maandbasis)

– Salaris(sen) / Uitkering(en)
– Vakantiegeld
– Kinderbijslag
– Hypotheekrenteteruggave
– Diverse Toeslagen (Gemeente, Belastingdienst, UWV)
– Pensioenen
– Teruggave inkomstenbelasting
– Coöperatieve deelname
– Subsidies
– Verkopen op internetsites (zoals Marktplaats)
– PGB
– Creditrente

Uitgaven: (op maandbasis)

– Huur/Hypotheek;
– Gas/water/licht;
– Televisie/bellen/internet;
– Mobiel abonnement;
– Zorgverzekering;
– Uitvaartverzekering;
– Overige verzekeringen, zoals WA en inboedel;
– Bijdrage van Vereniging van Eigenaren;
– Abonnementen, zoals sport, magazines, loterijen;
– Belastingen, zoals gemeentelijke en auto;
– Auto/Benzinekosten – incl APK, reparatie, ANWB, OV kortingskaart e.d. – (als reservering een maandbedrag);
– ANWB (Wegenwacht) Lidmaatschap
– Boodschappen (supermarkt, kleding e.d.);
– Kosten huisdier;
– Hondenbelasting
– bankkosten (kan alleen automatisch);
– Zakgeld kind(eren);
– Huur CV ketel
– Aflossingen kredieten / schulden;
– Vakantie (locatie, benzine, boodschappen);
– Sinterklaas/Kerst/verjaardagen (als reservering een maandbedrag);
– Duurzame consumptie -TV, wasmachine, Koelkast e.d. – (als reservering een maandbedrag);
– Te betalen inkomsten belasting;
– Creditcard kosten (lidmaatschap en rente)
– Zwem lesgeld
– Eigen bijdrage “zorg met verblijf” / “zonder verblijf”;
– Eigen bijdrage taxivervoer (voor uw kind(eren));
– Eigen bijdrage schoolkosten (van uw kind(eren)).
– Leges (aanschaf paspoort, ID Bewijs e.d.)
– Debetrente

Het overzicht dat u van de baten en lasten hebt gemaakt, geeft u een beeld, van uw inkomsten en uitgaven en of er dus een balans is. Vaak zijn er ook kleine inkomsten en uitgaven waar u niet zo 1-2-3 bij stilstaat. Het zijn vaak de kleine bedragen die het verschil maken in een te besteden budget. Hierdoor gaat het ook vaak mis. “oh ik wist niet dat die automatisch van mijn rekening worden geschreven”.

UITGAVEN ONDER DE LOEP

3. Als u wel graag zelf de controle (en dus ook de balans) wilt behouden, over wat u wel of niet kunt betalen, zorg er dan voor dat alle automatische incasso’s worden gestopt. Dit kan er wel toe leiden, dat er meer kosten in rekening worden gebracht. En het risico dat u te laat betaald, waardoor weer incassokosten ontstaan. Ongewenste automatische incasso’s kunt u laten terugboeken binnen 56 dagen. Een automatische incasso van een kansspel/loterij kunt u niet terug laten boeken.

4. Als u uitgaven hebt, die u eigenlijk niet nodig hebt, zeg die dan gelijk op.
* Zoals bijvoorbeeld:
– TV magazines – Met de huidige tijd eigenlijk niet meer nodig. Dergelijke informatie is te verkrijgen via digitale wegen, waarover bijna iedereen beschikt. Diensten waarvoor u al betaald, dus dubbelop.
– Loterijen – Ja u kunt er een fortuin mee winnen, maar hoe groot is die kans. De kans is groter dat u in financiële problemen komt en dus de balans kwijt raakt. – Goede doelen.

Belangrijk voor de medemens, maar het mag niet zo zijn, dat u daardoor zelf in de problemen komt, want dan wordt u het goede doel.
– Aandelen
– Sauna
– Sportschool – Een goedkoop alternatief is hardlopen

5. Als u een minimum inkomen hebt, is de kans groot dat u recht hebt op kwijtscheldingen aangaande gemeentelijke belastingen. De voorwaarden hiervan verschillen per gemeente/regio. Indien u toch moet betalen, kunt u een betalingsregeling treffen, waarbij de gemeentelijke belastingen binnen het lopende jaren moeten zijn voldaan.

6. Heeft u echt een vaste telefoonaansluiting nodig. Ga na hoevaak u daar nog mee belt. Is alleen een mobiel abonnement niet voldoende?

7. Stel de handmatige uitgaven zo in, dat die rond de datum van de voormalige automatische incasso liggen, om herinneringen en incasso’s te voorkomen.

8. Eén van de meeste vergeten verzekeringen is de uitvaartverzekering, heeft u deze, zo niete regel deze.

9. Hoeveel Euro heeft u het afgelopen jaar betaald aan u zorgverzekering, naast de maandelijkse premie? Houd hierbij wel rekening met het verschil van basisverzekering en aanvullende (tandarts)verzekering. Weeg daarin af,

of het niet verstandiger is om het eigen risico omhoog te zetten, zodat de maandelijkse premie omlaag kan.

10. De meeste energieleveranciers hebben een eigen app, waarin je je verbruik kan bijhouden, maandbedragen kan

bijstellen e.d. Als u dit goed bijhoud, voorkomt u grote verrassingen op uw jaarnota. Hierin kunt u ook geld besparen, als u uw oplaadbare electronica alleen ‘s nachts oplaad via degelijke (in verband met brandveiligheid en geen toezicht) stopcontacten.

VERBORGEN INKOMSTEN

11. Vergelijk uw papieren administratie met uw bevindingen van de bankafschriften. Want het is mogelijk dat u zaken tegenkomt, die u nergens op de bankafschriften of in de papieren administratie kunt terugvinden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als deze bedragen ook daarna open blijven, achterhaal dan de betreffende instanties en neem contact met hen op. Vermeld deze bedragen zo nodig in het budgetoverzicht.

ZUIVERE INKOMSTEN?

12. Weet u precies wat u verdient qua salaris, uitkering, pensioenen e.d.? Weet u hoe deze zijn opgebouwd? Het kan namelijk zijn dat er inhoudingen op uw inkomen van kracht zijn, waarvan u zelf geen weet hebt, zoals bijv. een beslag, vanwege openstaande vorderingen. Ieder inkomen heeft een “beslagvrije voet”, of wel instanties die geld van u eisen, mogen niet meer dan die grens van u afnemen. Alleen de belastingdienst mag 10% extra beslagleggen op openstaande vorderingen. Meer dan de helft van alle beslagleggingen wordt berekend met verkeerde informatie. Wilt u meer weten wat de beslagvrije voet voor u en dus uw budget betekent? Op schuldinfo.nl kunt u uw beslagvrije voet berekenen.

MEER INKOMEN

13. Krijgt u Toeslagen, of heeft u daar misschien recht op?
* Maak een proefberekening op toeslagen.nl

14. Heeft u recht op een toeslag op uw UWV inkomsten? Als u twijfelt, altijd een aanvraag indienen.

15. Ga na of u mogelijk recht hebt op bijzondere bijstand of een WMO voorziening, beiden via uw gemeente.
* Maak hiervoor een huishoudberekening op nibud.nl
* Personen met een minimum inkomen (uitkering) hebben vaak ook recht op een jaarlijkse bijdrage van de gemeente (per gemeente verschillend), heeft u hier recht op? Zo ja, hebt u deze vorig jaar ontvangen?

16. Hebt u een beperking, dan kan het zijn dat u vanuit de zorgverzekering recht hebt op een gedeeltelijke vergoeding van het eigen risico? Zo ja, heeft u deze vorig jaar ontvangen?

17. Hebt u een UWV status in combinatie met een uitkering, dan heeft u mogelijk (afhankelijk van uw leeftijd) recht op “opleidingskosten”, voor een cursus of bijscholing. Dit om uw kansen op werk of andere gebieden te vergroten. Hebt u hiervan nog geen gebruik gemaakt, vraag dit dan na bij het UWV. Dit om de kans op meer inkomen te vergroten.

18. Het kan zijn, dat u bepaalde wensen hebt, of zaken die u eigenlijk nodig hebt om beter van te kunnen leven, waarbij het niet gaat om luxe, maar oom noodzakelijk goed. Dan is het mogelijk deze te laten bekostigen middels fondsenwerving. Vaak wordt hier bij het inkaart brengen van de inkomsten en uitgaven niet aan gedacht, maar is in veel gevallen wel een goede optie. Via internet zijn diverse fondsen te vinden.

19. Hebt u één of meerdere kinderen die extra zorg nodig hebben, zijnde minimaal 10 uur per week, waarbij het CIZ een duidelijke “Langdurige Zorg (voormalige AWBZ) kan vaststellen, dan hebt u mogelijk recht op een dubbele kinderbijslag per kind. Hebt u het vermoeden dat dit voor uw kind(eren) ook het geval is, neem dan contact op met de SVB (Roermond). Het betreft hier de voormalige TOG regeling, voor kinderen vanaf 3 jaar oud.

20. Ben u samen volgens de wet een economische eenheid dan heeft u mogelijk recht op de heffingskorting minstverdiende (tegenwoordig “aanrechtsubsidie”). U hebt hier mogelijk recht op als 1 van u beiden werkt. Deze subsidie kunt u aanvragen via de voorlopige aanslag of via de aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vind u op infonu.nl.

VOORDELIGERE UITGAVEN

21. Zijn er mogelijkheden voor goedkopere energiekosten?
* Kijk hiervoor op gaslicht.com en vergelijk

22. Neem de tijd om per uitgave na te gaan, of u kunt besparen. Veel mensen hebben een uitgebreid TV of mobiel abonnement, maar gebruiken maar de helft van de capaciteit (belminuten, MB’s e.d.), waardoor een lager tarief zeker mogelijk is. Ook vergelijk van energiebedrijven kan lonen. Vergelijk dat wat u nu betaald, met andere aanbieders. Vraag gerust anderen om advies als u zelf twijfelt.

RESERVERINGEN

23. Zoals hierboven benoemd is het verstandig voor bepaalde zaken reserveringen te maken, ofwel budget vrij te maken. Welk bedrag? Neem het bedrag dat u vorig jaar hebt betaald, dat bedrag delen door 12 plus 1% (inflatie). Dan komt u tot een richtlijn op maandelijkse basis.

BOODSCHAPPEN BUDGET

24. Stel bij het bepalen van de in- en uitgaven een vast bedrag voor u zelf vast voor de supermarkt, kleding en overige uitgaven. Bijv. € 350, (op basis van 2 volwassen – per kind + € 30), meer mag ik niet besteden, houd u daar dan ook aan.

OPENSTAANDE UITGAVEN

25. Noteer in MS excel alle openstaande uitgaven
* Raadpleeg hiervoor uw postmap

RESULTAAT INKOMSTEN/UITGAVEN

26. Maak op het tabblad resultaat in MS Excel een formule waarin u de totale uitgaven van de totale inkomsten aftrekt.
* Heeft uw budget een negatief resultaat
– Zo ja, schrap onnodige uitgaven, zoals loterijen en goede doelen
– Zo niet, heeft u wel schulden, tref betalingsregelingen
– Zo niet, kan er maandelijks een deel naar de spaarrekening?

BETALINGSREGELINGEN

27. Heeft u openstaande uitgaven, ofwel schulden, ga dan alsvolgt te werk
– Maak een berekening van de beslagvrije voet op schuldinfo.nl.
– Heeft u een positief resultaat op uw budget gebruik deze dan om betalingsregelingen te treffen met de “schuldeisers”, maar nooit meer dan de berekende beslagvrije voet, waar u gewoon recht op hebt.

TIP: Is er een dreigend beslag op uw eigendommen, overweeg dan zaken die u absoluut niet kwijt wilt, voor een heel laag bedrag te laten overnemen, door bijvoorbeeld familie, waarbij u dit ook schriftelijk vastlegt. Op deze manier is het voor een deurwaarder niet mogelijk om desbetreffende zaken in beslag te nemen.

SPAREN

28. Als u alle onnodige uitgaven eruit hebt gehaald en mogelijk te ontvangen inkomsten hebt aangevraagd en er meer inkomsten ontvangen worden, dan uitgegeven, kunt u een reserve op uw budget in gaan stellen, of wel gaan sparen. Als richtlijn kunt u 50% van het maandelijkse “overschot” nemen en deze op een spaarrekening zetten. Deze kunt u eventueel wel automatisch instellen, zodat dit niet vergeten wordt. De andere 50% kunt u zodra nodig direct inzetten bij incidentele kosten, zoals vervanging van een koelkast, TV, gastfornuis e.d.

DIGITALISEREN

29. Scan de belangrijke post in en archiveer deze digitaal
* Polissen
* Contracten
* Aanslag gemeentelijke belasting
* Jaaropgaves
* Salarisstroken
* Krijgt u post die ook digitaal kan, regel dit direct. Juist digitaliseren maakt uw budget inzichtelijk.

30. De overheid heeft nu ook digitaal platform, waarop u met uw DigID kunt inloggen. Heeft u nog geen account op “mijn overheid” maak deze dan direct aan.

31. Maak van uw bankafschriften op internetbankieren PDF bestandjes per maand en slag deze op uw PC of Cloud op. De reden hiervan is dat de bank maar beperkt uw overzichten digitaal kan bewaren.

WEES CREATIEF

32. Een inkomen vergaren via een baan is niet altijd even makkelijk en niet voor iedereen (bijv. door een beperking) de oplossing. Wees daarom creatief. Verkoop bijvoorbeeld via Marktplaats alles wat u niet gebruikt en nog verkoopbaar is, wees kritisch of u iets wel of niet meer zelf gebruikt. Met het geld dat u daarmee verdient kunt u bijvoorbeeld een internet domeinnaam aanschaffen en iemand die websites op kan zetten, waarmee u een webshop kan beginnen. Natuurlijk is dit alleen een optie als u een produkt hebt om te verkopen.

33. Of als dit voor u geen optie is, kunt u alsnog makkelijk geld verdienen via internet. Door aan “aanklik” acties deel te nemen. Meer informatie over geld verdienen via internet staat op “geldverdienen.nl”.

SAMENVATTEN…. budget inzichtelijk

Als u bovenstaande punten goed hanteert, heeft u maandelijks een stabiel en vast in- en uitgavepatroon. Dit geeft meer zekerheid en rust, dat is tenminste de bedoeling van zo’n actie als deze. Geldzaken zijn persoonlijk, maar schroom niet om u budgetoverzicht ook aan een goede vriend of een familielid voor te leggen, want samen heb je meer inzicht, dan alleen. Als u een partner hebt, kijk hier dan zeker ook samen naar. Want uiteindelijk bent u hier samen voor verantwoordelijk.

Hebt u een beperking, neem dan ook eens een kijkje op meerkosten.nl.

Bureau voor budget & bewind

Translate »
error: Content is protected !!